Classical Jazz '05
Galleri Heer

Syklus (124x124 cm)

Bildene

Tilegnet
billedkunstneren
Eva Lange

Til disse uinntegnede
portaler
hvor grensene for
fargen og for flatens
hemmeligheter
bøyes av
og streifer det dirrende
ingenmannslandet
mellom lys og mørke

Til disse rammeløse
vindusverk
der landskapslinjers
mutthet støter mot en
halvt utsprunget villskap
i soloppgangers
tøylesløse dans

Til disse bilders
grenseløse landskap
gjeter jeg mine øyne
for å hente ro
- - og raseri

Erik Frisch

Ticket info - call 800-555-1212